logobgr
Всички
24.03.2011г.

АСП доказа капацитет за управление на мащабни проекти

Днес в София се проведе заключителната конференция по Проект „Социална услуга за качествен живот - фаза 2" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен асистент" за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора". «Успешната реализация на този проект доказа, че Агенцията за социално подпомагане разполага с капацитет да управлява такива мащабни проекти - подчерта в приветствието си към участниците заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова, като пожела на социалните работници същата всеотдайност и при осъществяването на бъдещите задачи пред АСП. Благодарност към екипа на проекта изрази и г-жа Светлана Ангелова, депутат от ГЕРБ и заместник-председател на Социалната комисия към Народното събрание, като акцентира върху постигнатите резултати. «Благодаря за всеотдайността на ръководителя на проекта Румяна Георгиева и екипа, за безсънните нощи на тези всички повече от 2000 служители на АСП, работили по този проект», заяви изпълнителният директор на АСП Ивайло Иванов, като акцентира и върху други проекти по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси», осигуряващи устойчивост на социалните услуги.

Схемата даде възможност за подобряване и усъвършенстване на услугата „Личен асистент", предоставяна в общността за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си, както и да се предостави алтернативен избор за професионално развитие на семейства (със специален фокус върху жените), в които има лице с трайно увреждане и/ или тежко болно лице. По Проекта бяха приети заявленията на 23 472 деца и лица с увреждания. От 01.03.2010 г. до 28.02.2011 г. социалната услуга „Личен асистент" е предоставяна на 7 900 деца и лица с увреждания. Броят на самотноживеещи лица, получили грижа в домашна среда, е 2 980. Беше осигурена заетост на общо 8 300 лични асистенти, включително 6 630 асистенти извън рамките на семействата на лицата с увреждания. В изпълнението на дейностите по проекта се включиха 2 200 служители от дирекции „Социално подпомагане" на територията на страната. На конференцията техни представители представиха своя опит, а лични асистенти по проекта и потребители на услугата откровено споделиха своите лични истории, като се обединиха около тезата, че благодарение на този проект са получили огромна подкрепа.

Всички