logobgr
Всички
18.01.2013г.

АСП действа по сигнал за насилие върху деца

След проведена акция на РУП - Ловеч, с участието на служители от Дирекция „Социално подпомагане" (ДСП) - Ловеч, спрямо три деца на възраст между 14 и 17 години е предприета полицейска закрила. Със заповеди на директора на ДСП - Ловеч децата са настанени спешно в Центрове за настаняване от семеен тип в страната. Към момента екипи от специалисти продължават работата с всяко от тях за социализацията им.

Предприетата мярка е резултат от постъпил в Агенцията за социално подпомагане на 11 януари 2013 г. сигнал от майката Елена Дюлгерова, сигнализирала за упражнявано системно физическо насилие от бащата Димитър Дюлгеров върху нея и децата. След подадена молба на ДСП - Ловеч на 17.01.2013 г. Районен съд - Ловеч, постанови заповед  за защита спрямо Димитър Дюлгеров: да се въздържа от домашно насилие, както и забрана да приближава пострадалите лица, при условия и срок, определени от съда.

По случая на семейство Дюлгерови от с. Дренов отдел „Закрила на детето" (ОЗД) - Ловеч работи от 2008 г. Тогава сигналът за децата е бил, че са поставени в риск от отпадане от училище, невъзможност да контактуват с роднини и близки, както и за ограничаване на родителските права на бащата  Димитър Дюлгеров. В хода на работата по случая родителите са възпрепятствали ОЗД и всички ангажирани институции, като не са осигурявали достъп до семейното жилище и контакти с децата, за да бъде възможно осъществяването на пълноценна социална работа. Заведени са няколко съдебни производства, едното от които е за ограничаване на родителските права и на двамата родители по отношение на децата им. През 2011 г. има постановено решение от Ловешкия окръжен съд за ограничаване на родителските права и настаняване на децата в Центрове за настаняване от семеен тип извън територията на Ловешка област.

Всички