logobgr
Всички
24.09.2008г.

Актуална методика бе представена пред социални работници в Североизточна България

 

В Добрич бе поредната работна среща за укрепване на административния капацитет на териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и персонала от социалните услуги в общността, домовете за стари хора, социални работници от дирекциите „Социално подпомагане", експерти от РДСП и общинските администрации в областите Добрич, Варна и Шумен.

Тридесет и трима представители от териториалните поделения на АСП, работещи в тези области, осъвремениха познанията си по прилагане на законодателството относно социалното подпомагане, интеграцията на хората с увреждания и ангажиментите на дирекциите „Социално подпомагане" в процеса на координиране и изплащане на семейни обезщетения в рамките на Европейския съюз. Лектори по темите бяха експертите от отдел „Методология на социалните помощи" в АСП Надя Дойчинова и Константина Трифонова, като пред тях участниците поставиха на обсъждане казуси от своята практика.

В друг модул експертите от АСП Мариета Ковачева и Недялка Илиева  представиха методиката за разкриване на актуалната социална услуга „наблюдавано жилище", както и методиката за определяне на числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.  Пред 35 участници в този модул бе направена и презентация за воденето на задължителната документация при предоставяне на социалните услуги.

Теорията премина в практически курс, като участниците и обучаващият екип се запознаха с дейността на развити социални услуги и институции в Добрич - дневен център за възрастни с увреждания, новооткрито защитено жилище за лица с интелектуални затруднения, център за социална рехабилитация и интеграция, дом за стари хора с капацитет 115 места.

24.09.2008 г.

 

Всички