logobgr
Всички
18.12.2023г.

Агенцията за социално подпомагане продължава работата по случая с детето – жертва на насилие от Врачанско

В края на миналата седмица ръководители и социални работници от различни структури на Агенцията за социално подпомагане съвместно със заместник-министъра на труда и социалната политика Елка Налбантова стигнаха до заключението, че към момента правата и интересите на детето в семейната роднинска среда са гарантирани.

Детето е на сигурно място. В семейство на роднини са осигурени много добри битови условия. То посещава ново училище, избран е нов личен лекар. Социалните работници  следят отблизо семейния кръг, в който то пребивава понастоящем, както и училището. Те посещават детето всяка седмица и го подпомагат да преодолее травмата. Ще се регламентира режим на контакти между майката и детето под наблюдението на специалисти с цел поддържане на връзката помежду им. Предстои работа с майката и нейния съжител за подобряване на уменията им като родители. Центърът за обществена подкрепа в Козлодуй ще оказва психологическа подкрепа на детето. Социалните работници ще работят в тясно сътрудничество с останалите институции.

Професионален експерт психолог с дългогодишен опит ще окаже непосредствена помощ (супервизия) на екипа от  социални работници, работещи по този казус. Целта е те да бъдат  подпомогнати в работата си по бъдещи случаи на насилие. Социалните работници от отдел „Закрила на детето“ ще бъдат включени приоритетно в подходящи обучения за работа с деца – жертви на насилие в Центъра за обучение към Министерство на труда и социалната политика.

Инспекторатът на АСП и Държавна агенция за закрила на детето в момента проверяват работата на отделите „Закрила на детето“ по случая. При констатиране на пропуски в работата на социалните работници ще бъдат предприети необходимите действия.

Всички