logobgr
Всички
15.12.2023г.

Над 365 000 семейства получиха добавка от 148,35 лв. за отопление по европейски проект

Днес се състоя заключителното публично събитие по проект BG05M9OP001-7.001 „Подкрепа за уязвими домакинства - SAFE” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд с цел оповестяване на резултатите от изпълнението му. Проектът се изпълняваше от Агенцията за социално подпомагане чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова подкрепа от 148,35 лв. на уязвими домакинства като компенсация за високите цени на електроенергията и топлоенергията през 2022 г., с бюджет от 56 776 512 лева.

Ръководителят на проекта г-жа Таня Михайлова, заместник изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, изложи накратко свършената работа в периода август - декември, както и постигнатите резултати. Тя спомена, че сумата не е голяма, но е крачка в правилната посока и сподели надеждата, че такива процедури ще се изпълняват всяка година.

Първоначално проектът бе насочен към уязвими семейства с деца. Впоследствие бе включена нова група от семейства, в които има лица със 100 % намалена работоспособност и семейства с лица на възраст над 75 години с 90 % и с над 90 % степен на увреждане без определена чужда помощ. Тези целеви групи досега не са попадали сред подпомогнатите с помощи за отопление семейства през отминалия отоплителен сезон 2022/2023 г.

По този начин 365 700 уязвими домакинства получиха енергийната добавка в периода септември – декември 2023 г. Към днешна дата бяха извършени последните плащания за групата на хората с увреждания (45 700 идентифицирани домакинства).  Средствата вече са по сметките им, както и в пощенските клонове.  

Официален гост на събитието бе г-н Цветан Спасов, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Той подчерта, че този проект е пример за иновативна операция с максимално облекчена административна тежест и еднократно плащане, което не изисква усилия от получателите.

Всички