logobgr
Всички
22.04.2024г.

Агенцията за социално подпомагане е с нов изпълнителен директор

От 15.04.2024 година за Изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане е назначен г-н Веселин Кожухаров. Той има дългогодишен стаж в социалната сфера.   Преминал е през всички възможни етапи в йерархията на Агенцията за социално подпомагане – експерт, началник отдел „Закрила на детето“, началник отдел „Социални услуги“, директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Лозенец, Ръководител инспекторат и др.

Да му пожелаем успех в новото начинание!

Всички