logobgr
Всички
08.12.2011г.

82 общини се включиха в проект за приемната грижа

82 общини се включиха в проект за приемната грижа, който бе представен днес в МТСП от заместник-министъра на труда и социалната политика Валентина Симеонова. Проектът „И аз имам семейство" се реализира в изпълнение на стратегията на правителството „Визия за деинституционализацията на децата в Република България" и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Приоритет при реализацията на проекта е помощта за бебета и деца до 3 години, настанени в специализирани институции, и децата с увреждания, съобщи заместник-министър Симеонова. Тя припомни, че в националната стратегия за деинституционализация се предвиждат промени в законодателството за забрана на настаняването на бебета и деца от 0 до 3 години в специализирани институции. За тях приемната грижа е добра алтернатива и ще им даде шанс да започнат началото на живота си в семейна среда, което е изключително важно, подчерта заместник-министър Симеонова.

Стойността на проект „И аз имам семейство" е близо 15 милиона лева, а изпълнението му се администрира от Агенцията за социално подпомагане. В проекта е заложено прилагането на нов модел на доброволна, професионална и заместваща приемна грижа. Акцентира се върху развитие на услугата на общинско ниво, като кметовете на общините ще могат да сформират екипи от социални работници, които да работят пряко с приемните семейства.

Заложените цели по проекта са настаняване на 600 деца в приемни семейства, увеличение на приемните семейства с 500, а срокът за изпълнение е две години. На церемонията присъстваха председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините Гинка Чавдарова.

Всички