logobgr
Всички
21.01.2012г.

5.3 млн. лева за модернизация на дирекции „Социално подпомагане” в 68 общини

 

 

5.3 млн. лева ще бъдат инвестирани в модернизирането на дирекции „Социално подпомагане” в 68 общини. Схемата BG161PO001/1.1-03/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” е публикувана през февруари 2008 г. в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане (АСП).

изтегли целия файла

 

 

Всички