logobgr
Всички
12.01.2012г.

219 760 лица и семейства получиха помощ за отопление

Броят на отпуснатите целеви помощи за отопление за сезон 2011-2012 г. е 219 760, сочи окончателната справка на Агенцията за социално подпомагане. Най-много са помощите за отопление с твърдо гориво - 196 692, с електроенергия - 19 365, с топлоенергия - 3 598,  и с природен газ -105. Отказите за отпускане на помощ са 48 788. Сред причините за отказ са: надхвърляне на диференцирания минимален доход за отопление, притежание на имоти - източник на доходи и продажба през последните 5 години на горски, селскостопански, жилищен или вилен имот на стойност над 3 900 лв. В 224 случая са наложени санкции.

Размерът на целевата помощ за   този отоплителен сезон е  57.92 лв. месечно. Тя се предоставя за период от 5 месеца, като общата сума за целия сезон възлиза на 289.60 лв. Помощта се изплаща на два транша - до края на декември 2011 г. за месеците ноември и декември и до 31 януари 2012 г. за месеците януари, февруари и март. За лицата и семействата,  ползващи отопление с топлоенергия, помощта се превежда ежемесечно на топлофикационните дружества.

За предходния отоплителен сезон от подадените 279 198 молби-декларации бяха одобрени 206 452 и  отказани 72 764 броя. Размерът на  помощта беше 56.86 лв. месечно или 284.30 лв. за целия  сезон.

 

Всички