logobgr
Всички
19.01.2021г.

142 общини искат да подкрепят с топъл обяд над 37 500 нуждаещи се

Проектите предвиждат и съпътстващи мерки за социално включване на подпомогнатите

До края на м. декември 2020 г., когато приключи първият етап за кандидатстване по операция „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“, в Агенцията за социално подпомагане са подадени 142 проекта за подкрепа на 37 522 потребители. От Управляващия орган на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане напомнят, че до края на м. януари 2021 г. продължава вторият етап на кандидатстване, а осигуреният ресурс е достатъчен, за да се предостави топъл обяд на около 50 000 лица, попаднали в тежко социално положение, включително и заради кризата, предизвикана от коронавируса. Проектите се финансират от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Партньори по операцията „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19“ могат да бъдат общини или райони на общини. Задължително е в рамките на предоставянето на топъл обяд лицата да бъдат подкрепени и чрез съпътстващи мерки, насочени към тяхното социално включване. Чрез съпътстващите мерки те могат да бъдат насочени към ползване на други социални и здравни услуги, да им се осигури подслон, ако са бездомни лица, да бъдат насочени получат подкрепа за управление на семейния бюджет, да бъдат консултирани за изискванията, свързани с противоепидемичните мерки и др.

Предвидено е с топъл обяд да бъдат подкрепени лица без доходи или с доходи под линията на бедност, които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната. В целевите групи са още лица, които са в рискова група от неблагоприятно протичане на инфекцията, поставени са под карантина нямат близки, които да се погрижат за тях или е установено, че имат нужда от допълнителна подкрепа, за да задоволят основните си жизнени потребности.

Всички