logobgr
Всички
20.10.2009г.

113 подадени проекта за социални трапезарии

До крайния срок за приемане на проектни предложения /19 октомври 2009 г./ в Министерството на труда и социалната политика са постъпили 113 проекта за разкриване на обществени трапезарии. Кандидатите са от 100 общини, а с останалите 13 проекта кандидатстват физически и юридически лица. Най-много са проектните предложения от град София (9), Добрич (8), София - област, Благоевград, Монтана, Видин и Силистра - по 6 проекта.

 

Сформирана е комисия, която до 29 октомври 2009 г. ще оценява и ще класира постъпилите проектни предложения. За финансиране пред Фонд „Социално подпомогане" можеха да кандидатстват общини, физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, които са регистрирани в Агенцията за социално подпомагане като доставчици на тази социална услуга.

 

Одобрените проекти ще извършват дейността си в периода 1 декември 2009 - 31 март 2010 г. Общият размер на финансирането на проектите е до 2 144 180 лева, от които 144 180 лева са за администриране на дейностите. Предвидените финансови средства за предоставяне на услугата са от 5 000 лв. до 20 000 лв. на проект. Около 100 са потребителите, които биха могли да се възползват от тази социалната услуга по един проект. Финансирането на услугата за едно лице в рамките на един ден е с максимален размер 2.20 лв.

 

Всички