logobgr

Достъп до обществена информация

Достъпът до обществена информация, съхранявана в Агенцията за социално подпомагане (АСП) се предоставя на заявителите по реда, предвиден в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и съгласно Вътрешните правила на АСП, след подаване и регистриране на заявление-образец.

_________________________________________________________________________________________________________________

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2020 година

Списък на категориите информация, подлежаща на публукуване в интернет за сферата на дейност на Агенция за социално подпомагане

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2019 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2018 година

Списък на категориите информация, подлежаща на публукуване в интернет за сферата на дейност на Агенция за социално подпомагане

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2017 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2016 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2015 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2014 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2013 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2012 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2011 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2010 година

Отчет за предоставения достъп до обществена информация за 2009 година