logobgr

ДСП Кубрат Трети търг с тайно наддаване на движима вещ –частна държавна собственост - бракуван лек автомобил марка АУДИ 80, свален от регистрация, собственост на Агенция за социално подпомагане