logobgr

BG05M9OP001-7.001-0001 „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Проектът е насочен към 320 000 уязвими семейства с деца от уязвимите групи. Предвижда се те да получат допълнителна енергийна добавка от 148,35 лв. Сумата цели да компенсира част от повишените им разходи за електрическа и топлинна енергия през отминалия отоплителен сезон. Тази целева група не е била подпомагана с помощи за отопление през 2022 г.

Средствата ще се изплащат от Агенцията за социално подпомагане в периода септември – ноември 2023 г. на семейства с деца, получавали месечни помощи за деца (така наречените „детски надбавки”) в периода 01.04.2022 г. – 31.03.2023 г.

Те са идентифицирани служебно. Не е необходимо да се подават документи. Сумите ще бъдат получени по начина, по който са изплащани месечните им помощи за деца – по банков път или по пощата. Вземанията на добавката ще бъдат погасени към 31.10.2023 г., т.е. след тази дата неполучена сума няма да подлежи на депониране и последващо изплащане на правоимащите лица с оглед навременно финализиране на проектната дейност.

Общият бюджет по процедурата е 49 370 880 лева. Финансирането е осигурено по линия на механизма REACT-EU.

През месец септември 2023 г. тази финансова подкрепа вече бе изплатена на 314 906 семейства. Общият размер на преведената сума до момента е 46 716 305 лв.

Работата по проекта продължава.