logobgr

2016-BG-IA-0031 „Осигуряване на електронен обмен на информация за социално осигуряване между Република България и страните членки на ЕС”

Проект „Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и ЕС“

Настоящият проект се изпълнява по Грантово споразумение: № INEA/CEF/ICT/A2016/11171568 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Механизъм за свързване на европа (МСЕ), сектор „Телекомуникации“. Проектът има за цел да бъде въведен електронен обмен на социалноосигурителна информация между България и страните от ЕС, посредством усъвършенстване и развитие на електронните системи на компетентните институции.

Стойност на проекта 981 857 евро

Резюме на проект CEF
Резюме на проект CEF 294 KB