logobgr
Всички
21.06.2024г.

Възможностите за включване в проекта „Детска кухня“ обсъдиха експерти от АСП и НСОРБ

Възможностите държавата и общините да се погрижат заедно за ранното детско хранене на децата от уязвими семейства чрез успешната реализация на проекта "Детска кухня" обсъдиха експерти от Агенцията за социално подпомагане и представители на Националното сдружение на общините в Република в България по време на заседание на постоянната комисия по здравеопазване към НСОРБ, което се проведе в София.

Агенцията за социално подпомагане е конкретен бенефициент по проекта „Детска кухня“, който се финансира по Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Помощта се предоставя от общините чрез сключване на партньорски споразумения. Процедурата за включване на партньори е отворена през целия период на реализация на проекта - до 30.11.2025 г.

Общините ще могат да облекчат своите бюджети чрез увеличената ставка по Детска кухня на 2,08 лв. и чрез намаляването на административната тежест – издаването на ваучерите по проекта не е ангажимент на общинската администрация, подчертаха пред членовете на НСОРБ Мая Григорова  - ръководител на проекта и Мариела Борисова - началник отдел „Мониторинг и оценка“ в Управляващия орган на Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027 г.

„Повишаването на интереса към "Детска кухня" е възможност за облекчаване не само на бюджетите на общините, но и огромна крачка за осигуряване на ранно детско здравословно хранене“, коментира Мариела Борисова по време на заседанието.

Реализирането на дейности за промоция на здравето е тема и на националната здравна стратегия 2030, която беше представена по време на срещата.

ОТ НСОРБ също приканиха присъстващите за по-активно участие на общините по проекта, защото това е начин за преодоляване на проблемите по липсата на родителски капацитет за осигуряване на ранно здравословно хранене, на преодоляване на бедността и недохранването и на ролята на съпътстващите мерки по проекта. Общите усилия на всички заинтересовани страни биха довели до разширяване на обхвата на партньорството чрез включване на нови общини, които да осигуряват хранене на повече деца като не на последно място „по този начин ще се облекчат общинските бюджети, финансиращи храненето“, допълни Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ.

С предоставянето на ваучери за детска кухня по Програмата за храни се цели да се осигури пълноценно хранене на децата в най-ранна възраст – от 10 месеца до 3 години. Като пример за сътрудничество се постави предоставянето на топъл обяд от общините, което е оценено като много успешно и търсено от потребителите.

В резултат на съвместните усилия вече има заявено намерение за участие от 4 нови общини по проект „Детска кухня“.

Всички