logobgr
Всички
05.07.2016г.

Всички общини с приемни семейства ще бъдат поканени за партньори в проекта „Приеми ме 2015“

Покана за партньорство в проект „Приеми ме 2015“ ще бъде изпратена до всички общини, в които има утвърдени приемни семейства, реши на своето поредно заседание Консултативният експертен съвет (КЕС) към проекта. Към момента партньори на Агенцията за социално подпомагане са 82 общини. Целта е към проект „Приеми ме 2015“ поетапно да преминат всички утвърдени приемни семейства с местоживеене в останалите извън проекта общини. Към момента приемните семейства по проекта са 1760, утвърдените извън него са 710.

      Друг акцент в работата на КЕС бе задачата да се определят количествените параметри (брой и продължителност), както и типови програми за провеждане на надграждащи обучения и на супервизия на действащите приемни родители, на социални работници от екипите по приемна грижа, експерти от отделите «Закрила на детето», регионалните дирекции за социално подпомагане, комисиите по приемна грижа.

      За тази важна организационна задача ще се разчита на опита и експертността на Национална мрежа за децата и Уницеф България, чиито представители участваха в заседанието на КЕС наред с Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините в България, Националната асоциация по приемна грижа.

 

Всички