logobgr
Всички
05.03.2024г.

Виолета Благоева е „Служител на месеца“ на Агенцията за социално подпомагане за януари 2024 г.

 За пръв път в Агенцията за социално подпомагане се проведе пряко гласуване за „Служител на месеца”. Най-много гласове събра г-жа Виолета Благоева - главен социален работник от отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ на дирекция „Социално подпомагане“ - Пловдив. От близо двадесет и три години тя работи с изключителна всеотдайност, проявява висок професионализъм и притежава умения и знания, допринасящи за качественото обслужване и оказване на социална подкрепа на уязвими групи хора от обществото.

Тя е член на екипа, осигуряващ подкрепа на пълнолетни лица, които желаят да ползват социални услуги. Грижа на този екип са и сигнали за лица, изпаднали в здравословна и/или социална криза, в трудна ситуация или претърпели травматично събитие.

г-жа Виолета Благоева бе номинирана за „Служител на месеца” за нейните усилия за спасяването на бездомен мъж, страдащ от алкохолна зависимост и лошо здравословно състояние.

58-годишният мъж, чието име се пази в тайна, живееше в чужда собственост без разрешение, след като родителите му бяха починали, а жилището им беше продадено. Съседите проявиха милосърдие, като му носеха храна, даваха му дрехи и дори му предоставиха рингова инвалидна количка поради затрудненията му при ходене. Въпреки тези жестове, състоянието му продължи да се влошава поради отказа му да приеме помощ от социални услуги, финансирани от държавата.

Редовните проверки от районния инспектор от МВР обаче разкриха постоянна негативна промяна в здравословното състояние на мъжа. Той имаше проблеми с мобилността и не можеше да изпълнява основни дейности сам. След поредица от разговори и срещи, проведени от инспектора и служителката на ДСП Виолета Благоева, мъжът в крайна сметка промени решението си и се съгласи да използва социални услуги.

Виолета Благоева работи неуморно, за да събере необходимите медицински документи, включително медицински удостоверения. С помощта на общностен член, който съхраняваше пенсията му, тя успя да гарантира, че документите ще бъдат попълнени навреме.

След като всички необходими документи бяха събрани, Виолета Благоева ги предаде на мъжа, който в крайна сметка се съгласи да бъде тестван за чревни паразити и да получи медицинско свидетелство, че не е в контакт със заразно болни. С тези документи в ръка, Виолета Благоева се свърза със социалната услуга, където мъжът в крайна сметка беше настанен.

Цялата операция беше успешна благодарение на отличното сътрудничество между служителите на ДСП, полицията, здравните специалисти и местната общност. Случаят подчертава значението на единството и добротата в обществото, демонстрирайки как колективните усилия могат да променят живота на хората към по-добро.

     Град Пловдив е притегателен център за множество лица, водещи бездомен начин на живот. Те често изпадат в критични ситуации. Необходима е незабавна реакция. Твърде често ситуацията налага компетентни действия в извънработно време.

        Сериозният принос на Виолета Благоева в подобни случаи и добрата й координация с останалите компетентни органи и институции допринасят за навременна и адекватна подкрепа на изпадналите в затруднение лица.

      Благодарение на високия си професионализъм и личностните си качества и умения тя успя да изгради изключителна добра междуинституционална връзка между дирекция „Социално подпомагане“-Пловдив и всички останали органи и институции, имащи отношение към осигуряването на социална подкрепа на уязвими лица и семейства. Със своите професионални умения и качества тя успя да се утвърди като обединяващо звено между служителите на дирекцията.

        Доверието на гражданите към дирекция „Социално подпомагане“-Пловдив в случаите, касаещи ползването на социални услуги, е свързано с доброто и качествено обслужване от страна на Виолета Благоева, с нейната компетентност, всеотдайност и с нейния индивидуален подход към всеки един конкретен случай.

       Поздравяваме Виолета Благоева с това признание от страна на колегите!

Всички