logobgr
Всички
25.01.2024г.

Винаги водещ е интересът на детето!

Във връзка с нашумелите случаи на психическо и физическо насилие над деца  в последните седмици ръководството на Агенцията за социално подпомагане благодари на всички социални работници от своите териториални структури, ангажирани с тези тежки и сложни ситуации. Социалните работници проучват, обследват, анализират и прецизират всички изложени факти  по конкретните случаи. Винаги водещ е интересът на детето. Често това са ситуации, в които  всяка от страните споделя своята истина и е необходимо  професионално изследване на проблема, балансиране и своевременно решение, за да се гарантира сигурна и спокойна среда за отглеждане на децата.

Насочваме вниманието на обществеността и на всички граждани да бъдат по-ангажирани и чувствителни. Когато забележат насилие над дете, да сигнализират своевременно социалните служби. Ако сме информирани, ще реагираме бързо и адекватно. Отправяме призив към медиите и социалните мрежи да имат предвид законодателството за закрила на детето и да се отнасят с дължимото внимание и дискретност при отразяване на случаи с деца в риск.

Всички