logobgr
Всички
20.07.2016г.

Въведени са промени в териториалните служби на АСП

 

С Постановление на Министерския съвет №176 от 18 юли 2016 г., обнародвано в извънреден брой на „Държавен вестник" от 20 юли 2016 г., се изменя Устройственият правилник на Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Създава се нова дирекция „Социално подпомагане" със седалище Хаджидимово и с териториален обхват на обслужване общините Хаджидимово и Сатовча.  Дирекцията „Социално подпомагане" - Гоце Делчев, ще обслужва общините Гоце Делчев и Гърмен.

Закрива се дирекция „Социално подпомагане" в Брусарци, обслужваща общините Брусарци и Медковец. Община Брусарци преминава в териториалния обхват на Дирекция „Социално подпомагане" в Лом, а Медковец - към дирекция „Социално подпомагане" в Монтана. Най-новата община в България - Сърница, остава в обхвата на дирекция „Социално подпомагане" със седалище във Велинград.

Описаните промени са структурни и по никакъв начин няма да засегнат качеството на обслужването на гражданите в съответните общини според нормативната уредба, регламентираща дейността на  АСП.

 

Всички