logobgr
Всички
01.08.2016г.

В първия месец от кампанията са приети над 100 000 заявления за целева помощ за отопление

За месец от началото на кампанията за прием на документи за отпускане на целева помощ за отопление в дирекциите „Социално подпомагане“ в страната са приети 100 900 заявления-декларации. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2016 г. до  31 март 2017 г. Изплащането за месеците ноември и декември 2016 г. се извършва не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта. Така например за издадените през юли т.г. 21 292 заповеди изплащането ще стане през август т.г. До 31 януари 2017 г. ще се извърши втори транш на плащането - за месеците януари, февруари и март.

Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените на електроенергията. За отоплителен сезон 2016/2017 г. месечният размер на целевата помощ е  72,46 лв. За петте месеца на отоплителния сезон сумата е 362,30 лв. Във връзка с увеличението на пенсиите от 01.07.2016 г. е изменен коригиращият коефициент, с цел да не се допусне отпадане на пенсионери от целево енергийно подпомагане само поради осъвременения размер на пенсията им.

В заявленията задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

Кампанията стартира на 1 юли т.г., крайният срок е 31 октомври 2016 г. За миналия отоплителен сезон  общо 237 207 лица и семейства бяха подпомогнати с целева помощ за отопление.

Всички