logobgr
Всички
19.11.2021г.

В област Враца незаетите приемни семейства са под 7 процента, но в Търговище надвишават 50 на 100

На 70-ия месец след стартирането на проекта„Приеми ме 2015“ (предоставяне на услугата „приемна грижа”), действащите споразумения за партньорство на прекия бенефициент – Агенцията за социално подпомагане, с общини от 28-те области на страната са 167, но в 16 от тях няма действащи договори с приемни семейства. Това сочат данните от ежемесечното наблюдение и отчитане на изпълнението на планираните дейности и на индикаторите по проекта, което Националният екип за организация и управление на проекта осъществява всеки месец.

През октомври т.г. 57 деца са настанени в приемно семейство, а за 81 настаняването е прекратено. Така към края на месеца децата, отглеждани в приемните семейства по проекта в 151 общини партньори, са 1 640, при 1 664 в края на миналия месец септември.

През същия отчетен месец комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили 5 нови приемни семейства, заличените са 18. Утвърдените приемни семейства в регистъра, с местоживеене и с доставчик на услугата община, към 31 октомври т.г. са общо 1 898 (професионални – 1 894; доброволни – 4), като в 496 от тях няма настанени деца, в т.ч. и 4-те доброволни.

В 10 области незаетите приемни семейства са над 30% от общия им брой, като в област Търговище свободните приемни семейства са над 54 %. На другия полюс е област Враца с едва 6,67% незаети приемни семейства, но при 3,39% в края на септември. В регионите с около 50% незаетост наличният брой на приемните семейства в регистъра видно е несъотносим към реалните потребности на тези области, сочи един от изводите в анализа.

И през октомври областните екипи по приемна грижа и отделите „Закрила на детето“ съобразяват дейността си с мерките, въведени поради извънредната епидемична обстановка за COVID-19.

Всички