logobgr
Всички
14.07.2017г.

Увеличените пенсии и помощи за деца с увреждания няма да се отразят на достъпа до целева помощ за отопление

След утвърдените промени в условията и реда за целева помощ за отопление кандидатстващите лица и семейства могат да подават своите документи в дирекциите „Социално подпомагане“ от понеделник, 17 юли 2017 г. Заявленията се подават по настоящ адрес, кампанията ще продължи до 31 октомври 2017 г. По същество по-благоприятните условия за гражданите означават, че увеличеният размер на пенсиите и на месечните помощи за деца с трайно увреждане няма да се отрази при определяне на диференцирания минимален доход за достъп до този вид помощ.

Предвижда се също промяна и в начина на изплащане на целевата помощ при отопление с централно топлоподаване, като тя ще се предоставя на правоимащите лица в пари, а не на съответните топлофикационни дружества, както бе досега.

217 635 бяха лицата и семействата, подпомогнати с целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2016/2017 г. Размерът на помощта бе 72,46 лева месечно или общо за петте месеца на отоплителния сезон 362,30 лева. Изплатената сума за миналия отоплителен сезон е в размер на 77 434 792 лева.

Всички