logobgr
Всички
15.05.2023г.

Търси се устойчивост на областния модел за предоставяне на приемна грижа и след края на проекта „Приеми ме 2015“

Развитието на проекта “Приеми ме 2015“, бъдещите задачи и проблеми при предоставянето на приемната грижа бяха дискутирани на информационна среща с администратори от общини партньори, началници и социални работници от областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ) от Северна България и представители на Националния екип за организация и управление на проекта. В дискусията се включиха и заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска, членове на Координационния експертен съвет към проекта от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Националното сдружение на общините в България, УНИЦЕФ – България.

„Тук съм, за да декларирам, че усилията на МТСП целят осигуряване на плавен преход в предоставяне на приемната грижа още преди приключването на проекта – заяви Надя Клисурска. - В Закона за социалните услуги са регламентирани всички дейности, които сега се изпълняват с проекта. Целта ни е процесът да не се спира, като най-важното е да се осигури най-доброто за децата в риск, а без съмнение е, че най-добрата мярка за закрила е именно приемната грижа.“

До месец се очаква да са готови предложенията за промени в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях и да  се представят за обществено обсъждане. Общините ще могат да проявяват гъвкавост в предоставянето на  услугите по приемната грижа, очакването е в съответната област водеща да е една община, като в екипите да участват и лица от другите общини.

Какво ще се случва с приемната грижа след приключване на проекта „Приеми ме 2015“ бе акцент и в изявлението на ръководителя на проекта Огнян Христов:  „МТСП е убедено, че областният модел в предоставянето на приемната грижа е възможно най-ефективният и се търси начин как да се постигне неговата устойчивост след приключване на проекта в края на годината. Областният модел е така развит, че на регионално ниво да има достъпност за всички приемни семейства, в т.ч. и от общините, в които няма развити социални услуги“, обобщи Христов.

В хода на дискусията зам.-министър Н. Клисурска даде идеята работещите на терен професионалисти да представят конкретни предложения и методически въпроси, свързани с развитието на приемната грижа, които да бъдат предоставени на работната група в МТСП, подготвяща промените в подзаконовата уредба. В спешен порядък Националният екип за организация и управление на проекта организира тази обратна връзка и ще представи обобщените резултати от запитването в МТСП.

За  7 години – от 01.01.2016 към 31.12.2022 г., децата, пребивавали в приемни семейства по проект „Приеми ме 2015“, са над 7 000. Предоставянето на приемна грижа по този проект на старта обхващаше 1 489 деца в 82 общини партньори. Срокът на действие на проекта „Приеми ме 2015“ бе удължен до края на т. г. Това стана по силата на допълнително споразумение  между конкретния бенефициент по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Агенцията за социално подпомагане, и Управляващият орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Всички