logobgr
Всички
04.05.2016г.

Топъл обяд за 6000 души – седем дни в седмицата

 

Топъл обяд за 6000 души - седем дни в седмицата

Във всичките дни от седмицата поне 6000 души ще получават топъл обяд. Това ще стане чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма за храни, чийто бюджет за тази година надхвърля 9,8 милиона лева. С тези средства се дава възможност за целогодишно осигуряване на топъл обяд, като по този начин се допълва  и надгражда действащата национална програма за финансиране на обществени трапезарии през зимния период. Осигурява се възможност и за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване.

В целевата група са лица и семейства, обект  на месечно подпомагане; лица с доказана липса на доходи и на близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни деца и лица; лица от уязвими групи - граждани на трети страни. 

За финансиране могат да кандидатстват общини или райони на общини на територията на страната. В поредица от информационни дни експерти от Агенцията за социално подпомагане ще представят изискванията за кандидатстване и правилата за изпълнение на договорите по операцията.

Още информация и график на информационните дни - виж тук!

 

Всички