logobgr
Всички
07.10.2020г.

Стартира проект „Разработване на лаборатории за улесняване на иновациите и предприемачеството в домашни грижи в Дунавския регион, D-Care Labs“ по програмата за транснационално сътрудничество

Федерацията на социалните сдружения в България (ФССБ) в партньорство с Агенцията за социално подпомагане (АСП) стартира изпълнението на проект „Развитие на лаборатории за подпомагане на иновациите и предприемачеството в сферата на домашните грижи в Дунавския регион“(D-Care Labs) по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав”. В проекта участват партньори от Германия, Унгария,Хърватия, Румъния, България, Австрия, Словения, Босна и Херцеговина, Сърбия и Молдова. Основната му цел е данасърчи и засили прилагането на иновативни услуги в областта на домашните грижи. В рамките на проекта в София ще отвори врати Лаборатория за социални иновации в домашната грижа катоедно пространство (физическо и виртуално) за изграждането на партньорства между хора с различен професионален опит и умения, но с идеи и амбиции да търсят нестандартни и необичайни решения в отговор на непосредствените нужди на възрастните хора и хората с увреждания.Проектът ще се изпълнява до месец декември 2022 г.

Участниците ще бъдат включени в серия от обучителни семинари и ще бъдат канени на широк кръг от събития - презентации, лекции, изложби и други мероприятия за представяне на идеи, успехи и предизвикателства в бизнеса и социалната практика. Ще бъдат търсени възможности за подбиране на най-добрите идеи.

Световната пандемия Ковид-19 многократно увеличи броя на нуждаещите се от домашни грижи и постави във фокуса на общественото внимание острия недостиг на услугите.Лабораторията ще даде възможност на местните доставчици на социални услуги, на големи и малки бизнес-организации (старт-ъпи, предприемачи), на учени и научни колективи, на неформални групи и младежки екипи и на отделни креативни и социално ангажирани граждани, да проектират и внедряват в практиката иновативни продукти и услуги за домашна грижа. Те ще повишат качеството на живот на възрастните хора, хората с увреждания и децата със специални нужди в Дунавския регион.

Концепцията за Лабораторията се основава на научни разработки на Центъра за социални иновации към Университета в Хайделберг, Германия, като за българския модел са заимствани различни елементи от съществуващия опит в България, както и практическо ноу-хау, привнесено от развити лаборатории за иновации в Германия, Австрия, Хърватска, Босна и Херцеговина и такива в процес на развитие от Сърбия, Унгария, Молдова и Румъния.

Всички