logobgr
Всички
23.02.2017г.

Стартира проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“

В началото на месец февруари стартира проектът "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 с бенефициент Агенцията за социално подпомагане (АСП). Продължителността на проекта е до 31.12.2019 г.. Осигурените финансови средства са в размер на 28 милиона  лева.

Основни цели на проекта са повишаване институционалния капацитет на Агенцията за социално подпомагане, подпомагане на процеса по деинституционализация на децата и възрастните, чрез качествени социални услуги в общността,  както и утвърждаване на модела на областно планиране на социалните услуги, като се отчетат най-добрите практики. Предвижданите дейности обхващат служители на АСП, общини, доставчици на социални услуги и структури на Министерство на здравеопазването, които с присъщата си дейност са ключови участници в налагащите се интегрирани модели за грижа.

С изпълнението на планираните дейности ще се създадат предпоставки за по-ефективно осъществяване на реформата в сферата на социалните услуги. С мерките за подобряване на професионалната компетентност, знанията и уменията на служителите в администрацията ще се постигне по-високо ниво на прозрачност и отговорност пред обществото с мотивирани и динамични служители, използващи пълноценно съвременните информационни технологии и предоставящи услуги с високо качество.

Всички