logobgr
Всички
20.09.2016г.

Социалните служби предприемат мерки за закрила спрямо Мустафа и неговите братя и сестри

 

Социални работници от отдел „Закрила на детето" към дирекция „Социално подпомагане" в Пловдив незабавно предприеха действия за проучване на случая с 9-годишния Мустафа, настанен в Детска онкохематология към УМБАЛ „Св. Георги" в Пловдив.  До настоящия момент дирекцията в Пловдив не бе уведомена от болницата за дете в риск. Майката на Мустафа има още 4 деца, не е посещавала детето си в болницата с мотив, че няма средства за пътуване. Най-малкото 4-месечно дете е настанено в Дом за медико-социални грижи, тъй като майката е отказала да се грижи за него и е дала съгласие за осиновяване на детето.

Останалите три деца се отглеждат от бабата по майчина линия на територията на община Крумовград. След проверка на отдела „Закрила на детето" в Крумовград е предприета спешна мярка за закрила и на трите деца - настаняване в ЦНСТ. Пред социални работници майката твърди, че няма възможност да се  грижи за децата.

За детето Мустафа след изписването му от болницата също ще бъде предприета мярка за закрила. Според медицинския екип престоят му в болничното заведение ще продължи още половин година.

 

 

Всички