logobgr
Всички
21.09.2017г.

Социални работници от АСП повишават квалификацията си чрез европейски проект

        На 20 и 21 септември т.г. се проведе първото обучение на новоназначени служители в отделите „Закрила на детето“ от страната по проект на Агенцията за социално подпомагане (АСП) - „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“. Обучението се осъществява в изпълнение на дейност „Специализирана подкрепа и обучения за служителите на АСП“ по проекта. До края на 2017 г. предстои да бъдат проведени обучения на социални работници и от отделите „Социална закрила“, „Хора с увреждания и социални услуги“ и „Закрила на детето“. Целта на обученията е да се повишат капацитетът и уменията на служителите на АСП. По проекта ще бъдат обучени 260 социални служители от всички дирекции в страната.

         Във формата на това обучение експерти от дирекция „Закрила на детето“ в АСП презентираха основните функции и ангажименти на ДСП като орган по закрила на детето на местно ниво и развитието на социалните услуги за деца и младежи в контекста на провеждания процес на деинституционализация.

          Участниците бяха запознати с дейностите и мерките по закрила на детето, както и с предоставянето на социални услуги, подкрепящи децата и семействата в общността. Участниците споделиха своя опит, добри практики, трудностите и предизвикателствата при работата с целевите групи. В провелата се дискусия бяха обсъдени въпроси от различно естество, касаещи  ежедневната работата на социалните работници от отделите  „Закрила на детето“ в ДСП по случаи на деца в риск и техните семействата.

Всички