logobgr
Всички
30.03.2023г.

Разширява се обхватът за предоставяне на еднократни помощи за деца

На заседанието си на 29.03.2023 г. Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, произтичащи от изменението на закона в края на миналата година. С тях се регламентират редът и условията за предоставяне на еднократни помощи за деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. От учебната 2023-2024 г. тези помощи ще се предоставят за всички деца, независимо от това дали са записани в държавно, общинско или частно училище. С включването на новите три групи ученици се очаква от този вид подкрепа да бъдат обхванати общо 156 000 деца.
Помощта ще се предоставя без доходен критерий. Запазва се срокът за подаване на заявление-декларация за отпускането ѝ като се подава след записване на детето в училище до 15 октомври на съответната учебна година.
Прецизират се разпоредбите в частта на подкрепата за децата със или без право на наследствена пенсия от починал родител, както и подкрепата на самотните осиновители. С цел облекчаване на административната тежест за семействата е прецизиран и редът за осъществяване на електронен обмен на данни относно учебната заетост на децата между Министерството на образованието и науката и Агенцията за социално подпомагане.

 

Всички