logobgr
Всички
27.05.2021г.

Работна среща по проекта „Приеми ме 2015“ обсъди настоящето и бъдещето на приемната грижа в Северозапада

Националният екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ организира информационна работна среща със служители, осъществяващи дейности по проекта вобластите Видин, Враца и Монтана. В срещата участваха и заместник-кметът на Община Монтана Тихомир Антонов, директорите на регионалните дирекции за социално подпомагане във Враца и Монтана.   

Ръководителят на проекта Огнян Христов направи общ преглед по изпълнението му с акцент върху постигнатите резултати. Представителите на трите области бяха запознати с целенасочената работа на Агенцията за социално подпомагане (АСП) с Министерството на труда и социалната политика, от което зависи да се приеме концептуална визия за развитие на приемната грижа в обозримото бъдеще, да се осъществят необходимите нормативни промени и да се утвърди стандартът за делегирана от държавата дейност „приемна грижа“. „Този проект чрез постигнатите с него резултати може да осигури устойчивостта им и след неговото приключване, което е смисълът от всеки един проект, финансиран по европейски програми“, заключи Христов.   

Бе предоставена и анализирана информация за развитието на приемната грижа през първото тримесечие на 2021 г. в областите Видин, Враца и Монтана. Регистрираните приемни семейства към края на март т.г. в област Видин са 89, в област Враца 67, в област Монтана 126. Впечатлява фактът, че в област Враца в само 5 приемни семейства няма настанени деца, което като процент – около 7%, е най-ниският в страната. Мария Търнавска, директор на РДСП – Враца, обясни този резултат с управленската решимост да се редуцират приемните семейства, да бъде изключван т.нар. „удобен профил“ и по този път да се осигури пълноценно регионално покритие от нужните приемни семейства.   

Гъвкавост демонстрират и социалните работници от област Монтана, където за първите три месеца на т.г. 35 приемни семейства от регистъра, воден от РДСП - Монтана, са с променен профил. Това се постига чрез убедителността в мотивирането на приемните семейства, обясни директорът на тази РДСП Георги Цеков, като добави, че приоритет за региона са профилите на деца от 0 – 3 години и над 10 години.   

Дискусията обхвана още мнения относно ниската или високата незаетост на приемни семейства, вписани в регистъра, воден от съответното РДСП, а участниците се обединиха около възгледа, че областният модел за предоставяне на услугата „приемна грижа“ е несъмнена добра практика с устойчиви резултати и бъдещ потенциал.

Всички