logobgr
Всички
20.02.2024г.

Първо заседание на Консултативния експертен съвет

Днес се проведе първото заседание на Консултативния експертен съвет (КЕС), който ще функционира в рамките проекта „Повишаване на капацитета на служителите в Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила – Компонент 1“ с основен фокус осигуряване на устойчивост на приемната грижа.

Членове на съвета са  институции и организации имащи пряко отношение към процеса по закрила на детето, сред които: Министерство на труда и социалната политика /МТСП/, Държавна агенция за закрила на детето/ДАЗД/, Национално сдружение на общините на Република България /НСОРБ/, УНИЦЕФ-БЪЛГАРИЯ, Национална мрежа за децата/НМД/, Национална асоциация за приемна грижа /НАПГ/.

В рамките на заседанието бе представен проекта „Повишаване на капацитета на служителите в Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила – Компонент 1“.

Изпълнителният директор на АСП д-р Надя Танева представи пред аудиторията ръководителя на проекта г-жа Вероника Баяндурян, която е и заместник изпълнителен директор на агенцията, с ресор „Закрила на детето“.

Обсъден беше времевият диапазон за изпълнение на дейностите по проекта, предстоящите задачи, индикативен график на заседанията.

В консултативния експертен съвет  взе участие и г-жа Елка Налбантова, заместник-министър на труда и социалната политика.

Бяха представени и  целите на съвета, по отношение на изработване и утвърждаване на устойчив модел на приемната грижа в България. В проведеното заседание и изказвания от страна на участниците подчерта ангажираността на КЕС към изработване и утвърждаване на устойчив модел, който да надгради и развие в необходимата цялост приемната грижа, с участието на всички заинтересовани страни.

Следващото заседание е планирано за началото на месец март.

Всички