logobgr
Всички
21.09.2023г.

Първа работна среща в АСП във връзка с бъдещото развитие на Агенцията

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане д-р Надя Танева откри  първата от планираните поредица работни срещи по повод приетата от Правителството „Програма за управление на Република България за периода 2023 г. – декември 2024 г.“ В дискусията за изработването на годишен план в областта на социалната сфера за  „Ефективност на социалните структури и фокус върху човешкия капитал“ взеха участие, както представители на ръководството на Агенцията, така и експерти от териториалните структури.

„Целта е да се намерят най-добрите решения за повишаване ефективността, експертността и удовлетвореността на работещите в АСП. Това ще повиши и качеството на предлаганите услуги в посока максимално обхващане на хората в нужда, както и прилагането на мерки за оказване на помощ и подкрепа“, каза д-р Танева. Тя пожела успех, ползотворна работа и добри решения на участниците в срещата.

Всички