logobgr
Всички
17.03.2020г.

Противоепидемични мерки се въвеждат и в процеса на предоставяне на приемна грижа

По повод възникналата извънредна епидемична обстановка и въведеното извънредно положение на територията на Република България се въвеждат противоепидемични мерки в процеса на предоставянето на приемна грижа чрез проекта „Приеми ме 2015“.

Областните екипи по приемна грижа следва да отложат посещенията в домовете на приемните семейства, с изключение на неотложните случаи, в които е застрашен животът или здравето на хората в риск, при стриктно спазване на мерките за лична хигиена. Текущото наблюдение на предоставянето на услугата ще бъде дистанционно – чрез телефон, електронна поща, приложения за комуникация.

Дистанционно и онлайн ще се осъществяват и редица други дейности - взаимодействие по даден случай с дирекциите „Социално подпомагане“, с други органи и организации, ангажирани с предоставянето на приемната грижа; заседания на консултативни органи (комисии по приемна грижа, координационни механизми и др.).

За по-късен период се отлагат всички обучения и супервизии на екипите и приемните семействата, както и всички дейности по оценяване или обучение на подалите заявления кандидати за приемни родители. 

Всички