logobgr
Всички
18.03.2020г.

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенция за социално подпомагане (АСП), разширява начините за достъп до административните си услуги

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенция за социално подпомагане (АСП), разширява начините за достъп до административните си услуги, както следва:

- чрез Системата за сигурно електронно връчване /идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)/;

- по пощата с обратна разписка;

- чрез електронна поща, без да е необходимо подписване с електронен подпис:

Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали.   

Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане в условия на обявеното извънредно положение

Всички