logobgr
Всички
24.09.2019г.

Продължава провеждането на обучения на новоназначени служители в териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане

В периода 18-20 септември 2019 г. се проведе поредното обучение, в което се включиха 20 новоназначени служители от отдели „Закрила на детето“ в дирекциите „Социално подпомагане“. Обученията се провеждат в рамките на  проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, изпълняван от Агенцията за социално подпомагане с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз. От стартиране на проектните дейности през 2017 г. до момента са проведени 27 обучения, в които са участвали общо 524 новоназначени служители. Целта на обученията е въвеждане в спецификата на социалната работа, както и укрепване на административния капацитет на Агенцията.

Всички