logobgr
Всички
23.08.2021г.

Приемна грижа по проекта „Приеми ме 2015“ ще се предоставя до края на 2022 г.

Срокът на изпълнение на проекта „Приеми ме 2015“ бе удължен с 1 година – до 31.12.2022 г., след допълнително споразумение между конкретния бенефициент Агенция за социално подпомагане (АСП) и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

  • Услугата „приемна грижа“ по този проект се предоставя от началото на 2016 г. със сключването на договорите за грижа за дете, настанено в приемно семейство и за отглеждане на дете от професионално приемно семейство с местоживеене на територията на общините партньори. Към края на юли т.г. децата, отглеждани в приемните семейства по проекта в 153 общини партньори, са 1 705, услугата стартира на 01.01.2016 г. за 1 489 деца в 82 общини партньори.

През този период управленските екипи на местно ниво (администратори и оперативни счетоводители) и областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ) работиха за осигуряване на устойчивост на иновативния областен модел за управление и предоставяне на приемната грижа, внедрен с проекта. С оглед на неговото удължаване предстои да се осъществят административни процедури, засягащи актуализиране на срока на трудовите договори на началника на ОЕПГ и на социалните работници, както и заповедите за администраторите и счетоводителите.

Всички