logobgr
Всички
17.08.2021г.

Десет процента от децата в приемни семейства са с увреждания

Анализ на Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ изследва характеристики за общо 1 788 деца, пребивавали в приемните семейства в 153 общини партньори през юли т.г. От този брой деца 1 605 са здравите, 183 са децата с увреждания или 10% от общия брой. Най-много деца в професионални приеми семейства в отчетния месец са на възраст между 6-14 години – общо 656. Най-голям брой, както всеки месец, са децата с увреждания от същата възрастова група (6-14 г.) – 73, или близо 40 процента от децата с увреждания под приемна грижа. Най-малко са децата с увреждания от 0 до 3 г. – 30. През юли настаняванията в приемни семейства са на 77 деца(в т.ч. 7 деца с увреждания), през юни бяха 61, май - 45, април - 62.

Децата, за които е приложена мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, през юли 2021 г. преимуществено са от общността (биологичното семейство, семейство на роднини или близки, същото или друго приемно семейство) – 92,2% от общия брой.

През юли комисиите по приемна грижа към регионалните дирекции за социално подпомагане са утвърдили 11 нови приемни семейства, заличените приемни семейства също са 11. Утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община към 31.07.2021 г. са общо 1 922 (професионални – 1 918; доброволни – 4).

Всички