logobgr
Всички
26.02.2016г.

През последните 4 години безплатните винетки за хора с увреждания нарастват с около 5 процента

В началото на декември м.г. стартира приемането на заявления за издаване на безплатни винетни стикери за хора с увреждания. Към 31.01.2016 г. са отпуснати 164 759 винетни стикери, валидни за 2016 г. Това е с 12 602 повече стикери в сравнение с отпуснатите към същата дата на 2015 г., когато винетките с валидност за миналата година са били 152 157. Тогава отчетеното нарастване спрямо същия период на 2014 г. е с 10 017 винетки - издадените стикери с валидност за 2014 г. са 142 140.

При сравнение на отпуснатите винетки през първите два месеца на 2013 г. и 2014 г. се отчита увеличение, сходно с тазгодишното - с 12 067 винетки.

Сравнителният анализ показва, че през последните 4 години темпът на увеличение на безплатните винетни стикери за хора с увреждания е относително постоянен и съотносим с увеличаващия се брой на хора с увреждания - средногодишно с около 5 %.

Право на безплатна винетка имат лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. Стикерът е валиден за един лек автомобил - собственост на лицето с увреждане или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 160 к.с.

 

 

Всички