logobgr
Всички
02.12.2020г.

Поздравление на изпълнителния директор на АСП по случай Международния ден на хората с увреждания 2020 г.

   

Поздравление на изпълнителния директор на АСП по случай Международния ден на хората с увреждания   

Уважаеми госпожи и господа,   

Позволете ми от името на екипа на Агенцията за социално подпомагане и лично от свое име да поднеса най-искрени поздравления и благопожелания по случай 3 декември - Международния ден на хората с увреждания. Обявяването на този ден за международен от Генералната асамблея на ООН е ярко доказателство за желанието на световната общественост за постигане на по-добри условия за свободен и независим живот на хората с увреждания и е символ на техния стремеж за успешна социална интеграция.   

На този ден всички ние изразяваме почитта си и се присъединяваме към честването на празника с уважение към Вас - хората, които ежедневно преодолявате трудности и отстоявате с кураж и воля правото си на достоен живот. Искрено вярвам, че наша мисия и дълг е всички Вие да получавате необходимата подкрепа за постигане на пълноценно участие в живота на обществото. Гаранция за това е сътрудничеството между държавните институции, местната власт и неправителствените организации, за което своя безспорен принос има и Агенцията за социално подпомагане.   

Като Ви уверявам, че и занапред ще продължим неизменно да изпълняваме мисията си и да работим във Ваша подкрепа, най-сърдечно Ви пожелавам здраве, винаги бодър дух и много енергия, с които все така смело и достойно да преодолявате препятствията на ежедневието.   

Честит празник!   

С уважение,

РУМЯНА ПЕТКОВА

Изпълнителен директор на агенцията за социално подпомагане

Всички