logobgr
Всички
22.12.2022г.

Подкрепата за деца в риск с детска кухня стартира с бюджет от 7.15 млн. лв.

Покана до общините и районите на общини да кандидатстват за партньори по процедурата „Детска кухня“ изпратиха днес, 22.12.2022 г., от Агенцията за социално подпомагане (АСП)  - Управляващ орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г.,  съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.  Очаква се до 30 ноември 2025 г. с ваучери за детска кухня да бъдат подкрепени семействата на най-малко 5000 деца, живеещи в бедност, а до края на Програмата поне още толкова. Предвиденият бюджет е 7.15 млн. лв.

АСП - чрез Регионалната дирекция за социално подпомагане – Враца, е конкретен бенефициент по процедурата. Неин партньор може да бъде всяка община или район на община с капацитет за осигуряване на детско хранене за деца от 10 месеца до 3-годишна възраст и с развити социални услуги на местно ниво с фокус върху ранното детско развитие и подкрепа на семействата. Целта е децата да бъдат подкрепени чрез осигуряване на здравословно и пълноценно хранене, а семействата им да получат съпътстваща подкрепа, насочена към повишаване на родителския капацитет, социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.

Информация за Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение е публикувана на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане:

https://asp.government.bg/bg/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2021-2027-g/proceduri-za-direktno-predostavyane-na-bfp/detska-kuhnya/

Партньор може да бъде всяка община или район на община, ако има капацитет да осигури хранене на деца от 10 месеца до 3-годишна възраст и има развити социални услуги на местно ниво с фокус върху ранното детско развитие и подкрепа на семействата.

Документите се изпращат на адрес:

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца

Ул. „Стоян Заимов“ №2, ет. 3

Гр. Враца 3000

На вниманието на г-жа Мария Търнавска – Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Враца

Общините и районите на общини трябва да подадат документи за партньорство до 20.01.2023 г., за да бъдат включени в първия етап на проектното предложение, което АСП трябва да подаде до 30.01.2023 г.

Възможност за включване на нови партньори ще има през целия период на реализацията на проекта.

Покана за партньорство
Покана за партньорство 382 KB
Образци на документи
Образци на документи 91 KB
Всички