logobgr
Всички
24.11.2016г.

Общините партньори по проекта „Приеми ме 2015“ вече са близо 150

Практическото прилагане на областния модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ в страната по проект „Приеми ме 2015“ бе в центъра на работата на информационна работна среща. В нея участваха представители на Националния екип по организация и управление на проекта, на областните екипи за управление на проекта, областните екипи по приемна грижа, членове на Консултативния експертен съвет (КЕС).

Ръководителят на проекта Огнян Христов представи резултатите до момента, предстоящите дейности и очакванията от цялостната реализация на проекта. Както е известно,   концепцията за управление и предоставяне на услугата „приемна грижа" чрез екипи, сформирани на областен принцип, бе приета от Консултативния експертен съвет (КЕС) към проекта след обстоен анализ на регионалните потребности от настаняване на деца в риск и свързаната с тях численост и локация на екипите по приемна грижа. Търсеният краен резултат е значително намалена себестойност на услугата, както и възможност за национално покритие за предоставянето й чрез включване на всички общини, на чиято територия се предоставя услугата „приемна грижа"  и които отговарят на условията за партньорство по проекта „Приеми ме 2015".

Налице са и първите конкретни резултати след стартирането на втория етап на проекта от 1 ноември т.г. – общините партньори по него вече са близо 150, при 82 в началото на действието му през декември 2015 г.

Членът на КЕС и представител на УНИЦЕФ България Милена Харизанова представи подходи за въвеждане на професионализиране и специализация на приемни родители, включително очертаване на бъдещи критерии за техния подбор и оценка. По същата тема Александър Миланов, представител на Националната асоциация по приемна грижа и също член на КЕС, запозна участниците с резултати от социологическо проучване сред приемните родители, членове на Асоциацията.

Мониторинтъг на качеството на приемната грижа, обученията на екипите, организацията на работа и отчетността също залегнаха в работата на срещата, като в дискусионен режим участниците имаха възможност да поставят всички свои въпроси. За следващата година са предвидени две информационни срещи в подобен формат.

Всички