logobgr
Всички
28.07.2016г.

Областният модел за развитието на проекта „Приеми ме 2015“ бе представен в Североизточна България

Ръководителят на проекта „Приеми ме 2015“ Огнян Христов и представители на Националния екип за организация и управление на проекта осъществиха поредица от работни срещи в Североизточна България. Пред екипите по приемна грижа и отделите „Закрила на детето“ от общините партньори по проекта в  областите Варна, Шумен и Търговище бе представена визията предоставянето на приемна грижа да се организира по нов модел, който ще се реализира чрез екипи, сформирани на областен принцип. Концепцията е част от Плана за развитие на услугата за 2016-2017 г., приет от Консултативния експертен съвет (КЕС) към проекта след обстоен анализ на регионалните потребности от настаняване на деца в риск и свързаната с тях численост и локация на екипите по приемна грижа.  В КЕС са представени Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето, както и неправителственият сектор в лицето на  Национална мрежа за децата, Уницеф България, Националното сдружение на общините в България, Националната асоциация по приемна грижа.

Друга задача е към проекта да бъдат привлечени и общините, останали извън сегашните 82, партньори на Агенцията за социално подпомагане в проекта „Приеми ме 2015“.  За да се постигне необходимото качество на услугата тя трябва да се стандартизира до степен в края на проекта да е налице доказан в практиката устойчив и приет от всички организационен и методически механизъм, акцентира при срещите си ръководителят на проекта, като подчерта и необходимостта от постигане на ефикасен финансов стандарт като подготовка за преминаване на услугата „приемна грижа“ като делегирана държавна дейност.

В рамките на посещението бяха осъществени и срещи с действащи приемни родители от областите Варна, Шумен и Търговище, като на тях над 100 приемни родители имаха възможност  да получат отговори на вълнуващите ги въпроси в пряк диалог с националното ръководство на проекта „Приеми ме 2015“.

Всички