logobgr
Всички
29.10.2016г.

Новият подход в проекта „Приеми ме 2015“ увеличава общините партньори в област Видин от 3 на 10

 

Необходимостта от активно, равноправно и продуктивно партньорство на всички ангажирани страни в процеса на предоставяне на приемната грижа, това изтъкна Емил Тодоров, координатор по проекта „Приеми ме 2015", на състоялата се регионална среща по приемна грижа във Видин. Професионалният подход и от приемните родители, и от екипите по приемна грижа е гаранция за качеството на услугата, каза още Тодоров, като акцентира и върху намеренията на ръководството на проекта във връзка с това да осъществи пълноценно надграждащо обучение на всички професионалисти, ангажирани в предоставянето на приемната грижа.  

Форумът бе организиран от община Видин и Националната асоциация по приемна грижа, в него участваха и представители на националния екип за организация и управление на проекта от Агенцията за социално подпомагане, приемни родители, представители на общините-партньори, екипите по приемна грижа от областта и институции, които работят с деца, настанени в приемни семейства.

Емил Тодоров представи също визията за управление и предоставяне на услугата „приемна грижа" чрез екипи, сформирани на областен принцип. Концепцията е приета от Консултативния експертен съвет към проекта след обстоен анализ на регионалните потребности от настаняване на деца в риск и свързаната с тях численост и локация на екипите по приемна грижа. Търсеният краен резултат е значително намалена себестойност на услугата, както и възможност за национално покритие за предоставянето й чрез включване на всички общини, на чиято територия се предоставя услугата „приемна грижа"  и които отговарят на условията за партньорство по проекта „Приеми ме 2015". До момента услугата се предоставяше само в 3 общини от област Видин (Видин, Белоградчик и Ново село), с въвеждането на областния модел като партньори по проекта се включват и общините Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ружинци и Чупрене.

В област Видин приемните семейства са 82, като по-голямата част от тях са в община Видин - 31. Добри практики в предоставянето на приемна грижа сподели Мая Петкова, началник на отдел  „Закрила на детето" в дирекция „Социално подпомагане" - Димово, където действат 8 приемни семейства. Своя опит при предоставяне на приемна грижа за деца с увреждания сподели Маргарита Генова, социален работник в отдел "Закрила на детето" в Кула, където 4 от 9-те приемни семейства се грижат за такива деца. Както е известно, развитието на специализираната грижа за деца с увреждания е сред акцентите в проекта "Приеми ме 2015", наред с грижата за деца, жертва на трафик и насилие, и деца - непридружени бежанци.  

 

Всички