logobgr
Всички
06.06.2016г.

Новият изпълнителен директор на АСП е Цветан Васев

Със заповед на министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова за изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) от днес, 6 юни 2016 г., е назначен Цветан Васев. Той заема поста на мястото на Ивайло Иванов, който от 3 юни 2016 г. бе назначен за заместник-министър на труда и социалната политика.

Цветан Васев работи в АСП от създаването й през 2003 г., като последователно е началник на отдел „Човешки ресурси“, директор на дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“, главен секретар на АСП, директор на дирекция „Човешки ресурси и правно обслужване“. Последната заемана от него ръководна длъжност бе директор на дирекция „Човешки ресурси“.

Всички