logobgr
Всички
22.12.2023г.

Нова програма за закупуване на хранителни продукти за потребители на социални услуги

Д-р Надя Танева, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, посети съвместно със заместник-министъра на труда и социалната политика Гинка Машова Центъра за временно настаняване „Света София“. Поводът бе началото на новата програма на Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика за закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и възрастни – потребители на социални услуги.

При посещението в центъра бяха раздадени хранителни продукти на потребителите.  Столична община е първата, която започва изпълнението на мярката. Програмата е предназначена за подкрепа на общини и организации, управляващи центрове за временно настаняване, приюти, кризисни центрове за пълнолетни лица и деца, жертва на насилие.

Одобрени са 18 проектни предложения, като бюджетът е близо 432 хиляди лева. Процедурата включва 933 души от цялата страна и започва от 20 декември и ще продължи до 31 март следващата година.

Всички