logobgr
Всички
03.10.2016г.

Над 37 000 семейства на първокласници получиха помощ, крайният срок за подаване на заявления изтича на 15 октомври

 

Към края на септември 2016 г. подадените заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2016/2017 г., са 42 441 броя. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 37 630, които се отнасят за 38 419 деца. Отказите са 603, 4208 заявления са в процес на обработка.

Срокът за подаване на молби за еднократна целева помощ за първокласници изтича на 15 октомври. Документите се подават в дирекциите „Социално подпомагане" след записване на детето в първи клас. Размерът на помощта е 250 лева. Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията трябва да е по-нисък или равен на 400 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Първокласниците, за които бе отпусната еднократна помощ за миналата учебна година, бяха 44 721, изплатената сума -  11 157 292 лева.

 

Всички