logobgr
Всички
14.01.2016г.

Над 237 000 лица и семейства получиха помощ за отопление, близо 44 000 са подпомогнатите семейства на първокласници

 

Общо 237 207 са лицата и семействата, подпомогнати с целева помощ за отопление за настоящия отоплителен сезон, сочат окончателните данни на Агенцията за социално подпомагане. За периода от 1 юли до 31 октомври 2015 г. в страната са подадени общо 276 324 молби-декларации за отпускане на помощта. Размерът й за отоплителен сезон 2015/2016 е 72.20 лева месечно. Целевата помощ се предоставя за период от 5 месеца - от 1 ноември 2015 г. до 31 март 2016 г. За отопление с електроенергия, твърдо гориво или природен газ тя се изплаща на два пъти: за месеците ноември и декември - не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта, а до 31 януари 2016 г. - за месеците януари, февруари и март.

За лицата и семействата, които се отопляват с топлоенергия,  помощта се отпуска за период от 5 месеца и се превежда ежемесечно в максимален размер на съответните топлофикационни дружества по списък от дирекциите "Социално подпомагане".

И за този отоплителен сезон най-много са отпуснатите помощи за отопление с твърдо гориво - 197 664 (в пари) и 16 459 (в натура), за електроенергия - 19 706, топлоенергия - 3238, природен газ - 140. Издадените заповеди за отказ за отпускане на помощта са 39 117, като най-често нормативно основание за отказа е доход над диференцирания минимален доход за отопление - 21 667 случая.

За настоящия отоплителен сезон са издадени  1262 заповеди за подпомагане с целева помощ за отопление на деца, настанени в семейства на роднини или близки или в приемни семейства. Тази целева група беше въведена с изменения в Наредбата за отпускане на  помощта за отопление през 2014 г.

Според окончателните данни издадените заповеди за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани  в първи клас за учебната 2015/2016 г., са 43 980. Тези заповеди се отнасят за 44 717 първокласници, като размерът на помощта е 250 лева. За цялата кампания, продължила за първи път тази година до 15 октомври, бяха подадени 44 907 молби, откази получиха 927 от тях.

Дирекциите „Социално подпомагане" в страната правят проверки в училищата за спазването на условията за получаване на помощта. Семейства, който са получили еднократна помощ за първокласници, но децата им не посещават училище, ще трябва да възстановят сумите.

 

Всички