logobgr
Всички
08.02.2017г.

Над 217 000 лица и семейства са подпомогнати с целева помощ за отопление

Общо 217 635 са лицата и семействата, подпомогнати с целева помощ за отопление за настоящия отоплителен сезон, сочат окончателните данни от анализ на Агенцията за социално подпомагане. За периода от 1 юли до 31 октомври 2016 г. в страната са подадени общо 261 241  молби-декларации за отпускане на помощта. Размерът й за отоплителен сезон 2016/2017 бе 72,46 лева месечно или общо за петте месеца на отоплителния сезон 362,30 лева.

Традиционно най-много са отпуснатите помощи за отопление с твърдо гориво - 181 520  (в пари) и 14 011 (в натура), за електроенергия -18 945 , топлоенергия -3026 , природен газ -133 . Издадените заповеди за отказ за отпускане на помощта са 43 606, като най-често нормативното основание за отказа е доход над диференцирания минимален доход за отопление – 26 416 случая.

За настоящия отоплителен сезон са издадени 1576  заповеди за подпомагане с целева помощ за отопление на деца, настанени в семейства на роднини или близки или в приемни семейства. Тази нова целева група беше въведена с изменения в Наредбата за отпускане на  помощта за отопление през 2014 г.

Всички