logobgr
Всички
12.10.2023г.

Националната карта на социалните услуги се обсъжда на областно и общинско ниво

Стартира обсъждане на областно и общинско ниво на анализа на потребностите от социални услуги и на предложението за Национална карта на социалните услуги, подготвени от Агенцията за социално подпомагане (АСП). В момента то се провежда във всички общини и области на страната и ще продължи тридесет дни – до 10.11.2023 г.

Реформата в областта на социалните услуги цели подобряването на качеството на живот и създаването на условия за социално включване в обществото на всички лица с необходимост от подкрепа чрез изграждане на мрежа от социални услуги в общността и в домашна среда.

Въз основа на анализи и предложения от страна на местните власти Агенцията за социално подпомагане (АСП) изготви Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво. Става дума за услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет. Разработено бе предложение за Национална карта на социалните услуги. Чрез нея става възможно планирането и създаването на цялостна мрежа от услуги, финансирани от държавния бюджет. Взети са предвид потребностите на нуждаещите се на общинско, областно и национално ниво.

Анализът на потребностите на национално ниво и предложението за Национална карта са публикувани на официалния сайт на АСП, раздел „Дейности“, подраздел „Социални услуги“, Рубрика „Планиране“ на адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/planirane-na-socialnite-uslugi/.

Всички